Görsel Eğitimler!

Derneğimizdeki Bütün Öğrencilerimize Son Teknoloji İle Daha Pratik ve Daha Kapsamlı Eğitimler Vermekteyiz.

Değerlerimizi Koruyoruz!

Derneğimizde Tüm Öğrencilerimize Milli Kültür ve Manevi Değerlere Sahip Olarak Yetiştirmekteyiz.

Eğitime %100 Destek!

Eğitim Destek Faaliyetleri ve Sosyal & Kültürel Aktiviteler Vasıtasıyla Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimlerini Desteklemektir.

Akva Vakfı’nın tüzüğünde bulunan kuruluş gayesi; Dernek Milli, Ahlaki, Dini, Tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan müspet fen bilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak, okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite akademik çalışma yapan öğrencilere imkanlar çerçevesinde eğitim ve bunlara yönelik eğitim merkezleri açmak, bu yönde imkanlar sağlamak ve projeler hazırlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmak.

Her yaş ve yönden korumaya muhtaç ıslahevi ve tutuk evlerinde bulunan, risk altında sokaklarda yaşayan, yada sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan, özürlü olan, istismara uğrayan, evini terk etmiş, kanunla ihtilafa düşmüş, madde ( tiner, esrar, eroin, alkol, sigara v.b.) bağımlısı olan çocukları ve gençleri, ailelerine ve topluma kazandırmak.

Eğitim Hizmetlerimiz

İman ve Kur’an Dersleri, Semt Dersleri, Gençlik Merkezi, Değerler Eğitimi, Seminer ve Konferanslar, Üniversite Öğrenci Hizmetleri, Osmanlıca Kursları, Yaz Kursları, Okuma Programları, Cezaevi ve Denetimli Derbestlik Etik Değerler Grup Dersi, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Gençlik Topluluğu Atölye Çalışmaları ve Yurtdışı Hizmetleri.

Sosyal Sportif ve Kültürel Etkinlikler

Kültürel Geziler, Piknikler, İller Arası Geziler, Doğa Yürüyüşleri, Yüzme Etkinlikleri, Masa Tenisi Müsabakaları, Yemek ve Bilgi Yarışmaları.

Projelerimiz

Geleceğimiz Gençliğimiz Projesi, Etik Değerler Eğitimi ve İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Projesi, Değerlerimiz Gençlerimiz Projesi, Aile ve Toplumda Etik ve İnsani Değerlerin İnşası Projesi.

İlçe Derneklerimiz

Gazipaşa Nur Eğitim Kültür Derneği – Gazipaşa, Kumluca İlim Derneği – Kumluca, Sadakat Kültür ve Eğitim Derneği – Korkuteli, Serik Eğitim Kültür ve İlim Derneği – Serik ve Sözler Eğitim ve Kültür Derneği – Manavgat.