Akva Vakfı’nın tüzüğünde bulunan kuruluş gayesi; Dernek Milli, Ahlaki, Dini, Tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan müspet fen bilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak, okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite akademik çalışma yapan öğrencilere imkanlar çerçevesinde eğitim ve bunlara yönelik eğitim merkezleri açmak, bu yönde imkanlar sağlamak ve projeler hazırlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmak.

Her yaş ve yönden korumaya muhtaç ıslahevi ve tutuk evlerinde bulunan, risk altında sokaklarda yaşayan, yada sokaklarda çalışmak zorunda bırakılan, özürlü olan, istismara uğrayan, evini terk etmiş, kanunla ihtilafa düşmüş, madde ( tiner, esrar, eroin, alkol, sigara v.b.) bağımlısı olan çocukları ve gençleri, ailelerine ve topluma kazandırmak.